ŠRD Škofljica

 

Pred vami je spletna stran Športno-rokometnega društva Škofljica. Z njo želimo predstaviti delovanje društva, njegovo organizacijo in vas ažurno in sproti obveščati o vseh pomembnih dogodkih, ki so se ali se bodo zgodili.

ŠRD Škofljica je društvo, v katerem se združujejo ljubitelji športa. Delovanje je usmerjeno predvsem v rokomet, v omejenem obsegu tudi v rekreacijo in druge prireditve. Še posebej rokomet ima zelo dolgo tradicijo, saj smo v letu 2019 praznovali 60-letnico. Z rokometom so v naši občini povezane praktično vse generacije in to je tudi razlog, da se je društvo kljub posameznim krajšim prekinitvam delovanja ohranilo vse do danes. Ples se je društvu pridružil leta 2001, delovanje plesne sekcije pa je na zavidljivi in kakovostno zelo visoki ravni. V letu 2016 je plesna sekcija stopila na samostojno pot in pričela delovati pod okriljem Športno-kulturnega društva Frklje.

V mesecu marcu 2019 je občni zbor Športnega društva Škofljica sprejel nov statut, v katerem je med drugim določeno tudi novo ime društva, in sicer Športno-rokometno društvo Škofljica.

Poslanstvo društva je predvsem kakovostno in načrtno delo z mladimi, v letu 2007 izradnja Večnamenske športne dvorane pri OŠ Škofljica in pred leti Telovadnice pri POŠ Lavrica pa je dala našemu delovanju dodaten smisel in namen. Trenutno v društvu trenira preko 100 mladih v rokometu. Kot piko na i pa smo po desetih letih v sezoni 2008/2009 spet vzpostavili člansko rokometno ekipo in jo poleg selekcij mlajših in starejših dečkov, kadetov in mladincev, vključili v tekmovalni ligaški sistem Rokometne zveze Slovenije. Delovanje društva je na popolnoma amaterski in neprofesionalni ravni, kljub vsem pa smo med najbolje organiziranimi društvi v občini. To zagotavlja širok krog ljubiteljev rokometa, odgovornih do sprejetih nalog, ki jim ni vseeno, kaj se v naši občini dogaja. V letu 2009 smo pridobili tudi status društva, ki deluje v javnem interesu. Vsekakor ne pokrivamo vseh želja, pravzaprav tega niti ne želimo. Ponujamo pa to, kar znamo, to kar smo se od naših predhodnikov naučili in prepričani smo, da bomo to naučili tudi naše naslednike. Za tako delovanje pa je še posebej v sedanjem času potrebno imeti široko občinsko podporo in tudi podporo občinskega gospodarstva, ker ima le tako delo smisel in svoj namen. Če te podpore ni, pomeni, da delamo nekaj, česar okolje ne podpira in tako delovanje bi bilo obsojeno na propad. Podpora celotnega okolja pa je še razlog več za nadaljevanje dela v naslednjih letih.

Ekipa Športno-rokometnega društva Škofljica

 UPRAVNI ODBOR
predsednik: Tomaž Šnajdar
tajnik: Darja Centa
blagajnik: Stanka Rigler
predstavnika sekcij: Sebastjan Obajdin in Milan Knez
izredni člani: Igor Zupančič

NADZORNI ODBOR
Janez Rugelj
Igor Pušnik
Mojca Avšič
 

DISCIPLINSKA KOMISIJA
Gregorij Rot
Jurij Marguč
Andraž Miklič
 

 Delo Športno-rokometnega društva Škofljica je usmerjeno v delo z mladimi, kar je in bo prioriteta tudi v prihodnje. Na vsakodnevnih treningih mlade učimo delovnih navad, jih vzpodbujamo h timskemu delu in odgovornosti do soigralcev, opozarjamo na pomembnost kolektivnega duha. Šport v klasičnem pomenu pa pride na vrsto šele ob koncih tedna, ko se igrajo tekme. Takrat se lahko sprostimo, uživamo v igri, v športnem navijanju, smo veseli ob zmagah in malo manj ob porazih. To je priložnost za druženje vseh krajanov, in tudi to je naš cilj in naša naloga. V času modernih tehnologij smo pozabili na širše druženje, pozabili smo na to, da je lepo iti v soboto na tekmo in navijati za naše.

Naših 50 let
2011 - 2012

50 let rokometa in športa na Škofljici, objavljeno kot priloga občinskega glasila Glasnik, v novembru 2009

2003 - 2007
1999 - 2003
Ples 2001
1996 - 1999
1980 - 1995
Ženski rokomet 1971
1958 - 1974

Logo ŠRD Škofljica (jpg)

Logo ŠRD Škofljica transparent (png)

Ime in Priimek

Št. nastopov

Št. zadetkov

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10

1.

Ime in Priimek

25

10