thin-ico thin-icon-briefcase-2
Predstavitev

 Pred vami je spletna stran Športno-rokometnega društva Škofljica. Z njo želimo predstaviti delovanje društva, njegovo organizacijo in vas ažurno in sproti obveščati o vseh pomembnih dogodkih, ki so se ali se bodo zgodili.

ŠRD Škofljica je društvo, v katerem se združujejo ljubitelji športa. Delovanje je usmerjeno predvsem v rokomet, v omejenem obsegu tudi v rekreacijo in druge prireditve. Še posebej rokomet ima zelo dolgo tradicijo, saj smo v letu 2019 praznovali 60-letnico. Z rokometom so v naši občini povezane praktično vse generacije in to je tudi razlog, da se je društvo kljub posameznim krajšim prekinitvam delovanja ohranilo vse do danes. Ples se je društvu pridružil leta 2001, delovanje plesne sekcije pa je na zavidljivi in kakovostno zelo visoki ravni. V letu 2016 je plesna sekcija stopila na samostojno pot in pričela delovati pod okriljem Športno-kulturnega društva Frklje.

V mesecu marcu 2019 je občni zbor Športnega društva Škofljica sprejel nov statut, v katerem je med drugim določeno tudi novo ime društva, in sicer Športno-rokometno društvo Škofljica.

Poslanstvo društva je predvsem kakovostno in načrtno delo z mladimi, v letu 2007 izradnja Večnamenske športne dvorane pri OŠ Škofljica in pred leti Telovadnice pri POŠ Lavrica pa je dala našemu delovanju dodaten smisel in namen. Trenutno v društvu trenira preko 100 mladih v rokometu. Kot piko na i pa smo po desetih letih v sezoni 2008/2009 spet vzpostavili člansko rokometno ekipo in jo poleg selekcij mlajših in starejših dečkov, kadetov in mladincev, vključili v tekmovalni ligaški sistem Rokometne zveze Slovenije. Delovanje društva je na popolnoma amaterski in neprofesionalni ravni, kljub vsem pa smo med najbolje organiziranimi društvi v občini. To zagotavlja širok krog ljubiteljev rokometa, odgovornih do sprejetih nalog, ki jim ni vseeno, kaj se v naši občini dogaja. V letu 2009 smo pridobili tudi status društva, ki deluje v javnem interesu. Vsekakor ne pokrivamo vseh želja, pravzaprav tega niti ne želimo. Ponujamo pa to, kar znamo, to kar smo se od naših predhodnikov naučili in prepričani smo, da bomo to naučili tudi naše naslednike. Za tako delovanje pa je še posebej v sedanjem času potrebno imeti široko občinsko podporo in tudi podporo občinskega gospodarstva, ker ima le tako delo smisel in svoj namen. Če te podpore ni, pomeni, da delamo nekaj, česar okolje ne podpira in tako delovanje bi bilo obsojeno na propad. Podpora celotnega okolja pa je še razlog več za nadaljevanje dela v naslednjih letih.

Ekipa Športno-rokometnega društva Škofljica